Saturday, November 20, 2004

Korina's Farewell Speech On TV Patrol

TV Patrol
November 18, 2004 Episode


Mga Kababayan, ito na po ang aking huling araw nang paghahatid ng balita sa inyong lahat dito sa TV Patrol. Sa dinami-dami po ng usap-usapan ay minarapat ko pong sa akin na po ninyong marinig ang aking pamamaalam, na harinawa ay pansamantala lamang.

Alam po ninyo napamahal na po kayo sa akin, (paused) sa loob ng halos limang taon matapos iwan ni Kabayan Noli de Castro ang upuang ito, ay araw-araw po tayong magkasama, tuwing (paused, looked like she was about to cry but held her composure) alas-sais ng gabi, pasensiya na po kayo minsan lang naman ako mag-indulhensiya ng ganito, at araw-araw po nating tinutukan ang mga balita, at sabay-sabay po tayong umakya't-baba sa kapalaran ng ating bansa, at ng ating mga mamamayan.

Tuloy-tuloy po ang pagsisilbi sa inyo ng ABS-CBN ng pinakahuli't pinakasariwang mga balita sa araw-araw, at nalalaman ko pong naniniwala kayong ang balita ay TV Patrol at ang TV Patrol ay balita.

Ang aking pagsaludo ay inaalay ko sa lahat ng bumubuo ng TV Patrol nuon, ngayon, at bukas, na siyang aking kinakatawan lamang, tulad ng pagkinatawan ng bawat anchor na umuupo sa upuang ito sa bawat pagupo at pagbigkas ng mga balita. Sila po ang tunay na bayani sa bawat edition ng TV Patrol, hindi po ang mukha na nagsasalita ngayon sa inyong harapan.

Ang aking pasasalamat sa management ng ABS-CBN sa tiwalang ipinagkaloob nila sa akin sa loob ng ilang taon, na maging mukha ng ABS-CBN news. It was an honor and a privilege to have been with you through TV Patrol all these years.

Nariyan lamang po ako sa tabi-tabi at magkikita pa rin tayong muli. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala.

At 'yan ang TV Patrol, subok ng maaasahan sa lahat ng panahon. Ako po si Korina Sanchez.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home